ریموت ترمینال یونیت برای کاربرد های کنترل و دریافت و نظارت بر اطلاعات سیستم های صنعتی از طریق وایرلس و خط باس طراحی شده است